7 dovedností, které si vaše dítě odnese z Bublinek

Zajímá vás, jaká je filozofie bublinek a co všechno se v lekcích děti mohou naučit? Cvičení s výukou jazyka nemusí být jen nudné trénování krkolomných pozic a biflování slovíček.

Sebevědomí
Všímáme si, že děti mnohdy s nástupem do školky či školy ztrácí důvěru v sebe samotné, najednou jim chybí sebevědomí. Začne je pohánět strach z neúspěchu a z toho, že něco nedokáží nebo že nebudou tak dobří jako ostatní. Kde se v nich berou takové pocity? V bublinkách nikoho nevyzdvihujeme, ani nesrážíme. Dobře víme, že každé dítě je jedinečné a výjimečné, každé má potenciál, a proto se snažíme podporovat právě ty oblasti, ve kterých se cítí nejlépe. Dělat chyby je normální, vždy se v nich pokoušíme najít nějaké ponaučení.

Mluvená angličtina
Víte, proč si děti po bublinkových lekcích prozpěvují a pobrukují naše anglické básničky? Protože při hodinách používáme anglický jazyk spontánně tak, že si to děti vůbec neuvědomují, opakují po lektorovi, protože je to zajímá a baví.  Legrace je na prvním místě! Tak schválně, zkuste si říct pětkrát po sobě “purple turtle” nebo předvést "létající máslo" (butterfly). Děti díky tomu pozitivně reagují na anglická slovíčka, která pak zaslechnou, i když s jazykem nemají žádné zkušenosti.

Vědomý a zdravý pohyb
Děti si u nás osvojí jógové pozice, které si můžete potom společně zacvičit klidně celá rodina! Každou lekci se protahujeme, soustředíme se na vadné držení těla, procvičujeme chodidla i jemnou motoriku. Naše lektorky jsou kvalifikované, proškolené a přesně vědí, jak dětem předat základy zdravého pohybu tak, aby je to bavilo. Jóga a vědomý pohyb jdou spolu ruku v ruce.

Umění relaxovat
V dnešním světe něco, co je hlavně pro nás, dospěláky, opravdu obtížné. Co bychom dali za to, kdybychom uměli vědomě relaxovat a našli si čas na meditaci? Na konci každé lekce s dětmi relaxujeme zachumláni v dece při světle svíček a s vonným olejíčkem. Učíme děti, jak zpomalit a rozpoznávat, co se to za zázraky skrývá uvnitř každého z nás.

Respekt a spolupráce
Celý bublinkový kurz provází náš pozdrav, a to “Jeden za všechny, všichni za jednoho” neboli “One for all, all for one”. Vzájemně se respektujeme a spolupracujeme. Není nikdo lepší nebo horší, protože naše hry jsou pouze nesoutěžní. Srovnáváme se jen sami se sebou v čase, ne s ostatními. Neřešíme, jestli je někdo pomalejší, hubenější nebo co má kdo na sobě. Jsme tým.

Rozvíjení vlastní kreativity a fantazie
Děti jsou naší inspirací, nasloucháme jim a jejich nápady zapojujeme do lekcí a příběhů. Klidně se nám může stát, že při objevování vesmíru z ničeho nic přistaneme na planetě obydlené dinosaury. Z Vesmírné odysey je tak Cesta do Pravěku. Děti mohou svými nápady hodiny obohacovat a ovlivňovat tak děj příběhu.

a jako bonus... Dobrou náladu po každé návštěvě v Bublinkách :-)