Ochrana osobních údajů

1. Bc. Tereza Sitárová, se sídlem Baranova 1832/13, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04419341 zpracovává vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení, případně jméno a příjmení dítěte
 • emailová adresa
 • telefon
 • adresa
 • věk, případně datum narození
 • věk dítěte, případně jeho datum narození

2. Výše uvedené údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi oběma stranami, nejdéle však 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Bc. Terezou Sitárovou, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Václav Dědek (doplnit ostatní údaje), Kateřina Vrbková, IČ 2415071, se sídlem Nepelova 952/6, Praha 9, a Šárka (doplnit ostatní údaje), případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.